Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa kryteria, według których 2MetryZdrowia.pl zbiera i przetwarza dane osobowe na stronie internetowej.

Chociaż większość informacji jest dostępna na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem bez konieczności podawania danych osobowych przez użytkowników, nadal możliwe jest, że użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych lub że dane osobowe mogą zostać zarejestrowane przez administratora danych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej RODO) oraz ustawę belgijską z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2MetryZdrowia.pl wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najbardziej kompletną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony. Jednak transmisje danych przez Internet mogą zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być gwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. przez telefon.