Strona główna Blog Strona 32

Ekipa ratunkowa na imprezach zorganizowanych. Zabezpieczenie medyczne imprez. Najlepsza organizacja imprez integracyjnych – Zdrowie i dieta

0

W przypadku wydarzeń i wydarzeń zaplanowanych organizator będzie musiał określić poziom ryzyka zapobiegawczego, stosując wyniki przedstawione w algorytmie Maurer.

Na podstawie uzyskanego wyniku organizator będzie mógł sprawdzić liczbę karetek pogotowia ratunkowego, transportu, zespołów ratowników pieszych, jednostek medycznych i lekarzy, którzy muszą być obecni na miejscu zdarzenia. Plan ratunkowy musi zostać sformułowany poprzez:

  • analiza ryzyka czynników specyficznych dla zdarzenia;
  • analiza zmiennych powiązanych ze zdarzeniem (np. liczba uczestników);
  • kwantyfikacja zasobów potrzebnych do ograniczenia ryzyka;
  • identyfikacja problemów logistycznych / organizacyjnych.

Ekipa ratunkowa – na przykładzie sytuacji wypadkowej.

Paulina Nowak zostaje potrącona przez samochód i pozostaje nieprzytomny na ziemi. Niedługo potem przybywa karetka, ostrzegana przez przechodniów. Odpowiedzialny ratownik, pan Franciszek, dowiaduje się, że pani Nowak doznała urazu czaszkowo-mózgowego. Pani ma dokument ze swoimi danymi osobowymi i wskazaniem, że ma CIP. Franciszek informuje pobliski szpital i przygotowuje poszkodowaną do transportu karetką.

Tymczasem Irina, dyżurująca w kantonalnym szpitalu, organizuje niezbędne badania lekarskie. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do CIP pani Nowak i dowie się, że ma cukrzycę i musi wstrzyknąć sobie insulinę oraz że cierpi na poważną chorobę nerek. Irina natychmiast organizuje testy laboratoryjne w celu wykrycia regulacji glikemii i dostosowania dawki leków. CIP, do którego można uzyskać dostęp, nawet jeśli pani Nowak nie jest w stanie udzielić jej prawa dostępu, zapewnia jej ważne informacje medyczne.

Podczas transportu do szpitala kantonalnego Irina skontaktuj się z lekarzem rodzinnym Franciszkiem aby uzyskać informację, czy występują inne problemy zdrowotne. Później, w sali szpitalnej, personel poinformował panią Nowak, że dyżurująca doktor Paulina, skonsultowała się z CIP, by poradzić sobie z nagłym wypadkiem.

Zabezpieczenie medyczne imprez

Zobaczmy, co to tak naprawdę jest i jakie obowiązki spoczywają na organizatorach wydarzeń (nawiasem mówiąc, „organizatorami imprez są każdy, kto organizuje jakieś wydarzenie lub wydarzenie, nawet non-profit”). Brzmi ono: „Organizacja wydarzeń i manifestacji wszelkiego rodzaju i konotacji, zwłaszcza jeśli to samo przypomina znaczny napływ ludzi, musi być zaplanowana i realizowana z priorytetowym celem zapewnienia maksymalny poziom bezpieczeństwa możliwy dla uczestników, osób pomagających i zaangażowanych w jakąkolwiek funkcję, nawet jeśli tylko dlatego, że są przypadkowo obecni na danym obszarze. ”

W związku z tym wydarzenia i pokazy, niezależnie od tego, gdzie się odbywają, na zewnątrz lub w pomieszczeniu, planowane lub organizowane w celach sportowych, rekreacyjnych, społecznych, promowane przez osoby prywatne, organizacje non-profit lub przez dowolne społeczeństwo lub organizację gospodarczą, muszą być klasyfikowane w odniesieniu do poziom ryzyka lub prawdopodobieństwo potrzeby pomocy medycznej na podstawie następujących zmiennych:

  • rodzaj wydarzenia;
  • charakterystyka miejsca;
  • frekwencja publiczna.