O nas

2MetryZdrowia.pl to organizacja non-profit, która zapewnia mediom, specjalistom ds. Zdrowia i żywienia, edukatorom i opiniotwórcom naukowe informacje na temat bezpieczeństwa i jakości żywności, zdrowia i żywienia w sposób zrozumiały dla konsumentów.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na wiarygodne, oparte na wiedzy informacje o jakości żywności i bezpieczeństwie żywności, 2MetryZdrowia.pl postawiło sobie za zadanie polepszenie publicznego zrozumienia takich problemów i edukowanie konsumentów na temat jej aktywnej roli, odgrywa rolę w wykorzystaniu bezpieczna żywność i wybór zrównoważonej i zdrowej diety.

Wszystkie informacje opublikowane przez 2MetryZdrowia.pl zostały dostarczone przez członków naukowej rady. Rada obejmuje grupę renomowanych ekspertów z całej Europy, którzy doradzają w 2MetryZdrowia.pl w jej programach informacyjnych i komunikacyjnych. Na podstawie projektu 2MetryZdrowia.pl ściśle współpracuje z innymi ekspertami badawczymi, na przykład w badaniach konsumenckich i komunikacji naukowej.